AndroidDrawable
Paint.NET file type plugin


Stworzyłem plugin, który w prosty sposób zapisuje zasoby graficzne (ang. drawable) dla aplikacji na platformy Android. Plugin automatycznie dokonuje skalowania grafiki dla gętości ekranów ldpi, mdpi, hdpi oraz xhdpi, zapisuje do odpowiednich katalogów oraz dodatkowo tworzy plik .ZIP ze wszystkimi grafikami.

Sposób instalacji :
1) Pobieramy plik AndroidDrawable-dll-v1_2.zip,
2) Rozpakowujemy plik binarny biblioteki AndroidDrawable.dll do podkatalogu FileTypes, w którym mamy zainstalowany program Paint.NET.
3) Uruchamiamy program Paint.NET.

Sposób użycia :
1) Gdy mamy gotową grafikę do zapisu, wybieramy z menu File->Save As,
2) Wybieramy katalog, do któego chcemy zapisać grafiki spakowane do pliku .ZIP,
3) Wybieramy typ pliku jako "Android drawable set (*.zip)" :

4) W okienku konfiguracji wybieramy nazwę grafik, docelowy katalog z zasobami, współczynnik skalowania oraz zaznaczamy dla jakich gęstości ekranów ma nastąpić zapis :

5) Wciskamy klawisz "Save".

Do pobrania :
AndroidDrawable-dll-v1_2.zip
AndroidDrawableFileTypePlugin-src-v1_2.zip