AndroidDrawable
Paint.NET file type plugin


Stworzyem plugin, ktry w prosty sposb zapisuje zasoby graficzne (ang. drawable) dla aplikacji na platformy Android. Plugin automatycznie dokonuje skalowania grafiki dla gtoci ekranw ldpi, mdpi, hdpi oraz xhdpi, zapisuje do odpowiednich katalogw oraz dodatkowo tworzy plik .ZIP ze wszystkimi grafikami.

Sposb instalacji :
1) Pobieramy plik AndroidDrawable-dll-v1_2.zip,
2) Rozpakowujemy plik binarny biblioteki AndroidDrawable.dll do podkatalogu FileTypes, w ktrym mamy zainstalowany program Paint.NET.
3) Uruchamiamy program Paint.NET.

Sposb uycia :
1) Gdy mamy gotow grafik do zapisu, wybieramy z menu File->Save As,
2) Wybieramy katalog, do ktego chcemy zapisa grafiki spakowane do pliku .ZIP,
3) Wybieramy typ pliku jako "Android drawable set (*.zip)" :

4) W okienku konfiguracji wybieramy nazw grafik, docelowy katalog z zasobami, wspczynnik skalowania oraz zaznaczamy dla jakich gstoci ekranw ma nastpi zapis :

5) Wciskamy klawisz "Save".

Do pobrania :
AndroidDrawable-dll-v1_2.zip
AndroidDrawableFileTypePlugin-src-v1_2.zip